Pokyny a informace pro autory

Pokyny pro autory

Příspěvky budou přijímány v anglickém jazyce v rozsahu minimálně 4 strany, max. 11 stran formátu A4. Podrobné pokyny pro autory příspěvků jsou k dispozici v odstavci ke stažení.

Ke stažení

Vyhlášení konference s pozvánkouPozvanka_SVK_2017.pdf
Předběžný program konferenceProgram-SVK2017.pdf.pdf
Pokyny pro autoryPokyny_pro_autory.pdf
Šablona pro LaTeXActaPolytechnicaTemplate.zip
Author Guidelines
Acta Polytechnica
AP_Guide_for_Authors.pdf
Registrační formulářReg_form_2017.pdf
Prohlášení o původnosti příspěvkuAP_Content_verification.pdf

Termíny:

První verze pro recenzní řízení a dvoustránková
verze pro tisk sborníku:
28. 3. 2017
Odeslání finální verze příspěvku:21. 4. 2017

Adresa pro zasílání příspěvků:

konferenceiricon17@fd.cvut.cz

Informace pro autory

Sborník abstraktů vyjde v nakladatelství ČVUT včetně elektronické verze na médiu CD. V řadě časopisu Acta Polytechnica CTU Proceedings (s přiděleným ISSN a ISBN), který bude předložen k zařazení do databáze SCOPUS, budou uveřejněny celé příspěvky.